23 בינואר 2019 גני התערוכה תל אביב
 
טופס התעניינות ורישום 
 
 
       
    1800-555200