גני התערוכה תל אביב     •       4/7/2018
 
קובץ הנרשמים והמבקרים
ביריד הוועדים ובתערוכת הספקים
 
תנאי השימוש  בקובץ ובנתונים הנכללים בו
  1. אני מתחייב בזאת שלא להעביר את הקובץ ו/או את הנתונים הנכללים בו לאף לגורם אחר.
  2. ידוע לנו כי זכות השימוש בקובץ זה נבע מהשתתפותי ביריד/תערוכה הנ"ל.
  3. ידוע לי כי על מנת להגן על זכויות היוצרים שלכם שתלתם בקובץ באופן מכוון וסמוי, נתונים לצורך ביקורת השימוש בקובץ, וכי נתונים אלו עשויים להוות ראיה להפרת התחייבויותי כלפיכם ולפגיעה בזכויות היוצרים שלכם, וכי במקרה של הפרת התחייבותי זו אשלם לכם פיצוי מוסכם של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ בגין כל הפרה.
  4. ידוע לי כי קובץ הנתונים שאקבל כולל גם את רשימת המבקרים ומשתתפי הכנסים הניוולים כפי שנרשמו מראש באתר החברה וכי אפשר שחלקם לא הגיע בסופו של יום לביקור ביריד.
  5. אני מאשר ומתחייב בזאת להיות אחראי באופן אישי למילוי ההתחייבויות הנ"ל.

 


 

הפקה וביצוע: המרכז הבינלאומי לכנסים 
הנחושת 3, ת"א, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il