יריד הוועדים בישראל   •    4 ביולי 2018         גני התערוכה תל אביב - ביתן 10 
 
דף הנחיות למציג
 
מציג נכבד, 
אנו מודים לך על השתתפותך כמציג ביריד ומתכבדים לפרט לך להלן את הפרטים והנהלים המנחים לשם התארגנותך ביריד.
 
 
שירות מציגים 1800-555200 [  ]  נוהלי הקליטה, הכניסה והתארגנות המציגים ביריד 
תארגנות מציגים נקבעה ליום ג' – 3/7/18. קליטת מציגים תחל מהשעה 15:00 הכניסה לאולם התערוכה (ביתן 10), תתאפשר דרך שער מנהלה מס' 1 ושער ספקים מס' 4 (רחוב אייזיק רמבה הכניסה משדרות רוקח).
כרטיסי החנייה שיונפקו למציגים בשערי הכניסה, יומרו ביום ההתארגנות במדבקות מעבר חופשי במשרדי החברה המארגנת במקום.
 
לצורך פריקה וטעינה מכלי הרכב יש להגיע עם הרכב לשערי התפעול של ביתן 10,  הממוקמים משני בצידו המערבי והצפוני של הביתן. מציגים עם ציוד קל יוכלו להיכנס דרך כניסת המבקרים בחזית ביתן 10. 
בגמר הפריקה או הטעינה יש לפנות את הרכב לחניון (חניון 3P, 2P) הסמוכים ולאפשר גישה למציגים אחרים. 
 
מציגים עם ציוד קל שלא זקוקים להתארגנות ארוכה, יוכלו להתארגן ביום ד' – 4/7/2017 לפני פתיחת היריד לקהל, בשעות 07:00-08:00 בבוקר. (לא תתאפשר התארגנות לאחר שעה 08:30).
 
כרטיסי חנייה מוזלים של 28 שקלים ליום חנייה ( לרכישה מראש), לימי היריד ויום ההתארגנות, ניתנים לרכישה  באמצעות טופס הרריכשה המצורף בהמשך.
למפת הגעה לגני התערוכה
   
 לקבלת טיפים להצלחה ביריד
   
[  ]  התמקמות בשטח התצוגה

עם הגיעכם לביתן 10 יש להתייצב וטרם התמקמותכם בשטח התצוגה, במשרדי החברה המארגנת במקום לצורך קליטה, קבלת תגי זיהוי, תגי מציג ומדבקת חנייה.

 
צוות שירותי המציגים של החברה המארגנת יסייע לכם למציאת מיקום ביתן/דלפק/שטח התצוגה באולם התערוכה. (מבפר הביתן וגודלו הינם לפי מצויין בכתב ההרשמה וההתחייבות עליו אתם חתומים).
 
[  ]  מפרט מתקני התצוגה:
עמדה עסקית כוללת:
שולחן/דלפק באורך של 1 מטר וברוחב 70 ס"מ הכולל שלט וכיסא. 

 
ביתן בנוי (מודולרי) כולל:
קיר צד וקיר גב צבועים לבן, שלט חזיתי, תאורה, שקע חשמל, 2 מדפים, 2 כיסאות  ודלפק תצוגה. גודל התצוגה בהתאם לגודל שהוזמן על ידך. 

 
שטח תצוגה (ביתן לא בנוי) כולל:
שטח ריצפה בהתאם לגודל שהוזמן. המציג בשטח זה, מתבקש
להקים 
את תצוגתו על השטח המסומן בלבד (ניתן להזמין ציוד תערוכות)
* בבניה עצמית חובה לעמוד בתקני הבטיחות ולהצטייד באישור מהנדס בטיחות
  להזמנת תווי חניה, ציוד וחשמל : קליקו כאן
הערה: אין להוציא מהביתן פרטי ציוד מיותר או לקוי אלא ע"י הצוות הטכני ובאישורו בלבד. כמו כן חל איסור מוחלט לקחת פרטי ציוד מהביתנים האחרים.
 
[  ]  שירותי שמירה, ביטחון וביטוח
יש להשגיח השגחה קפדנית על הציוד ועל הסחורות במהלך יום ההתארגנות, ובכלל. 
עם סיום ההתארגנות יש להודיע על כך לחברה המארגנת, או לקצין הביטחון במקום (חובה להכין יריעת פלסטיק או בד ברוחב פתח הביתן לצורך סגירת הרמטית של הפתח ולמניעת הכניסה של אנשים לשטח הביתן. 
 
 (לא מומלץ להשאיר סחורות בשטחי תצוגה לא בנויים כגון, שולחנות ודלפקים).
• ניתן לאחסן אריזות וסחורות במחסן מרכזי. ציוד יקר ניתן לאחסן במשרדי החברה המארגנים במקום.
 
בתום יום ההתארגנות, והשאר ימי היריד יינעל אולם התערוכה וכניסה אליו תיאסר. החברה המארגנת תדאג לשמירה על שטח אולם התערוכה, המחסן והמשרדים בשעות שהיריד סגור לקהל בלבד, אולם בשל אופי האירוע היא לא תהיה אחראית לביטוח או לכיסוי נזקים שייגרמו למציג מכל סוג שהוא. 
 
חובה על המציג לדאוג לביטוח הסחורות והתצוגות שהובאו מטעמו לתערוכה בביטוח כנגד כל הסיכונים,  בביטוח צד ג, לרבות חבות מעבידים, לעובדים ואנשים מטעמו, לכל משך היריד, לרבות משך זמן ההובלה, ההתארגנות והפרוק.   
 
[  ]  שירותי ניקיון
הנהלת היריד תדאג לבצע ניקיון שוטף של השטחים הציבוריים ושל אולם התערוכה.
מטעמי ביטחון ייעשה הניקיון במעברים ובשטחים הציבוריים בלבד. המציגים מתבקשים לרכז את האשפה מחוץ לביתן בפחים הציבוריים. 
 
[  ]  נהלי נעילה ופירוק התערוכה 
היריד ינעל לקהל  ביום רביעי 4/7/2018 בשעה 15:30. יש לאפשר לקהל באולם התערוכה לסיים את הביקור. פירוק התערוכה ופינוי הסחורות והתצוגות יתאפשר החל משעה 15:00.
 
הוצאת הסחורות והתצוגות תיעשה באותה דרך שבה הוכנסו (דרך שער צפון ושער מערב). שער זה יפתח בסמוך לשעת נעילת היריד. לא ניתן לפרק תצוגות ו/או להוציא סחורות לפני שעת סיום בביקור ביריד.
 
מציגים שלא משתתפים בתערוכת ספקי ההי-טק, מתבקשים לפנות את הציוד, הסחורות ומתקני תצוגה  לא יאוחר מיום רביעי – 4/07/2018, שעה 17:00.   
 
[  ]  שירותי מציגים
מוקד שירותי מציגים בשטח התערוכה: 054-6432201, 054-6432204 
משרדי החברה המארגנת: טל': 03-6949555, פקס: 03-6949500.
כתובת היריד – מרכז הירידים – גני התערוכה, שד' רוקח תל אביב, ביתן 10
   
[  ]  גמר תשלום 
מציגים אשר טרם הסדירו את תשלום ייתרת דמי ההשתתפות ליריד, בהתאם למצוין בכתב ההרשמה וההתחייבות ובכפוף לתנאי התשלום שסוכמו, מתבקשים לעשות זאת לאלתר, באמצעות טופס התשלום באמצעות כרטיס אשראי המצורף לדף הנחיות זה. 
 
לא תתאפשר כניסת מציגים לשטח התערוכה ופעילות היריד, גם לא לצורכי התארגנות, ללא פירעון מלא של דמי ההשתתפות. (לצערנו, אין אפשרות לביצוע תשלומים בשטח התערוכה. תשלומים יתקבלו במשרדי החברה ברחוב הנחושת 10
לקבלת טופס לתשלום בכרטיס אשראי:   
 
  [  ]  לוח זמנים ומועדים
  • התארגנות מציגים ביריד הועדים: יום ג' - 3/07/2018   בשעות: 15:00-20:00
  • שעות פעילות יריד הועדים: יום ד'-  4/07/2018  בשעות: 09:30-15:30
  • נעילת יריד הועדים ופירוק התצוגות: יום ד' - 4/07/2018 בשעות: 16:00-17:00
   
 
[  ]  פנקס המתנות 
מציגים המעוניינים ליהנות מחשיפה מקסימאלית של מבקרים, מוזמנים להצטרף לדף ריכוז המתנות שהנהלת התערוכה מפיקה ומפיצה למבקרים נבחרים, במהלך התערוכה.
 
אם יש לכם עניין להשתלב במקדם חשיפה זה, אתם מוזמנים להצטרף ל"טופס  ריכוז המתנות".
הצטרפות ל"טופס המתנות" אינה כרוכה בתשלום, אך מותנה ברישום מראש עד לתאריך 01/1/01/2015. 
לפרטים נוספים ולהצטרפות לטופס המתנות יש לפנות למשרדי ההפקה בטל': 03-6949555 
  לקבלת טופס השתתפות בפנקס המתנות:    
 
[  ]  רשימת מבקרים ומשתתפי הוועידה המקצועית 
כל מציג ביריד זכאי לקבל בתום היריד את רשימת המבקרים כפי שנקלטו במהלך הרישום המוקדם לתערוכה ולכנסים וכן בדלפק מודיעין של היריד. 
רשימות המבקרים יונפקו בקובץ EXCEL  וישלחו למציגים במייל.
 
הקובץ יישלח למציגים עם סיום הקלדת הנתונים ומחשובם תוך שבוע עד 10 ימים מסיום התערוכה.  
אנו משוכנעים כי רשימות אלו יסייעו לכם להצלחה בהמשך מכירות והפעילות בנושא
 
[  ]  הזמנת מייל לזימון לקוחות 
מצורף לשימושך הזמנת מייל לתערוכה, ניתן ומומלץ לנצל את שהותך ביריד לזימון לקוחות עסקיים 
לקבלת הזמנת מייל לזימון לקוחות
 
[  ]  הזמנת שירותי והסעדה 
אנו שמחים לבשר לך כי הנהלת היריד הגיע עם מפעיל המסעדה והקפיטריה במתחם גני התערוכה, להסדר מחירים מוזל למציגי היריד הוועדים ותערוכת הספקים.
מציגים המעוניינים לנצל את הסדר זה, מוזמנים לשגר את טופס הזמנת שירותי כיבוד בפקס ישירות לחברה המפעילה.
 
לקבלת טופס הזמנת כיבוד ביריד    
       
להדפסת דף ההנחיות בתבנית WORD    
 
מאחלים לכם יריד פורה ועסקאות מוצלחות
 
 
  

 


 

הפקה, יזום וביצוע: המרכז הבינלאומי לכנסים
ויצמן 2, תל אביב, טל:03-6949555, פקס:03-6949500  www.icx.co.il

 

 

Go Back  Print  Send Page